Data licitatiei 31.01.2022

au mai rămas 13 zile

Delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului de iluminat public al Comunei Sărățeni, Județul Mureș-
Data licitatiei 31.01.2022
au mai rămas 13 zile
21
21
Valoare estimata : 187,500 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5888843 Data publicarii : 17.01.2022 Tara/Judet: RO/Mures
Descriere scurta:

Delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului de iluminat public al Comunei Sărățeni, Județul Mureș-

Coduri CPV:

50232100-1 - Servicii de întreţinere a iluminatului public

Textul licitației

e in mod general. Accesul direct nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este gratuit, la: - Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: adresa mentionata mai sus Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: adresa mentionata mai sus I.4) Tipul autoritatii contractante: - SECTIUNEA II: OBIECT II.1) Obiectul achizitiei II.1.1) Titlu: Delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului de iluminat public al Comunei Sărățeni, Județul Mureș- Numar de referinta:3662/20.10.2021 II.1.2) Cod CPV principal: 50232100-1 Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II II.1.4) Descriere succinta: Prin HCL 49/21.10.2021 a aprobat documentatia privind delegare de gestiune a serviciului de iluminat public pentru UAT COMUNA SARATENI, judetul MURES. In conformitate cu rezultatele studiului de fundamentare elaborate de prestatorul CISIF CENTRUL DE IDEI SI SOLUTII FINANCIARE, este necesara

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT