Data licitatiei 27.06.2022

Expirat

Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Crucea, jud. Constanta
Data licitatiei 27.06.2022
Expirat
12
12
Valoare estimata : 839,084 RON Tip anunt: Achizitii ID: 6257920 Data publicarii : 17.06.2022 Tara/Judet: RO/Constanta
Descriere scurta:

Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Crucea, jud. Constanta

Coduri CPV:

90511000-2 - Servicii de colectare a deşeurilor menajere

Textul licitației

II.1.1) Titlu: Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Crucea, jud. Constanta Numar de referinta:7276918/2022/4 II.1.2) Cod CPV principal: 90511000-2 Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II II.1.4) Descriere succinta: Delegarea gestiunii unei parti a serviciului public de salubrizare al comunei Crucea, jud. Constanta, prin atribuirea unui contract de achizitie publica de prestare a urmatoarelor servicii: colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori. Nota: Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor - 6. Termenul limita in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare / informatiilor suplimentare, in masura in care solicitaril

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT