Data licitatiei 05.04.2023

Expirat

,,Eficientizare energetica Scoala Gimnaziala Movilita- Corp B, comuna Movilita, judetul Vrancea »
Data licitatiei 05.04.2023
Expirat
14
14
Valoare estimata : 1,614,237 RON Tip anunt: Achizitii ID: 6774239 Data publicarii : 22.03.2023 Tara/Judet: RO/Vrancea
Descriere scurta:

,,Eficientizare energetica Scoala Gimnaziala Movilita- Corp B, comuna Movilita, judetul Vrancea »

Coduri CPV:

45210000-2 - Lucrări de construcţii de clădiri

Textul licitației

a Scoala Gimnaziala Movilita- Corp B, comuna Movilita, judetul Vrancea » Numar de referinta:1 II.1.2) Cod CPV principal: 45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Lucrari / Executarea II.1.4) Descriere succinta: Executarea lucrărilor la imobil.Se vor asigura echipamentele tehnologice/ dotările necesare pentru funcționarea clădirii . Detalii suplimentare se găsesc în documentația tehnică atașată.Durata de executie a lucrarilor pâna la momentul semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor este de 6 luni. Valoarea achiziţiei estimativă: 1.614.237,62 lei fără TVA fiind compusa din: - 4.1 Constructii si instalatii - Cheltuieli eligibile -800.374,20 lei fara TVA; Cheltuieli neeligibile : 563.753,80 lei fara TVA; - 4.2 Montaj utilaje - Cheltuieli eligibile -16.259,62 lei fara TVA ; - 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - Procurare - Cheltuieli eligibile -233.850,00 lei fara TVA . Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art. 160, (2) din Legea 98/2016, cu modificarile si co

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT

Licitatii recomandate

PROIECTARE SI EXECUTIE \"CONSTRUIRE CENTRU CULTURAL - RECREATIV BAICOI EXTINDEREA, MODERNIZAREA, REABILITAREA, DOTAREA SI SCHIMBAREA FOLOSINTEI INITIALE CLADIRE FOST SPITAL HEPATITA” SI \"CONSTRUIRE TROTUARE SI PISTE DE BICICLETE IN ORASUL BAICOI, JUDET

31 MAI
2023
data publicarii : 02.06.2023
valoare estimata: -
Romania > Prahova

PROIECTARE SI EXECUTIE \"CONSTRUIRE CENTRU CULTURAL - RECREATIV BAICOI EXTINDEREA, MODERNIZAREA, REABILITAREA, DOTAREA SI SCHIMBAREA FOLOSINTEI INITIALE CLADIRE FOST SPITAL HEPATITA” SI \"CONSTRUIRE TROTUARE SI PISTE DE BICICLETE IN ORASUL BAICOI, JUDET

31 MAI
2023
data publicarii : 02.06.2023
valoare estimata: -
Romania > Prahova

Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIREA DE LOCUINȚE NZEB PENTRU SPECIALIȘTI DIN SĂNĂTATE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ORAȘUL SĂVENI, JUDEȚUL BOTOȘANI”

19 IUN
2023
data publicarii : 02.06.2023
valoare estimata: 4,389,716 RON
Romania > Botosani

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție ,,REABILITARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CĂMINULUI CULTURAL ROMA, COMUNA ROMA, JUDEȚUL BOTOȘANI\"

19 IUN
2023
data publicarii : 02.06.2023
valoare estimata: 2,677,881 RON
Romania > Botosani

Erata Contract de servicii proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului și execuție lucrări aferent obiectivului de investitie ,,EXTINDERE, MANSARDARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA NR.1, GHERLA” - CONTINUARE LUCRARI (erata la

03 IUN
2023
data publicarii : 02.06.2023
valoare estimata: -
Romania > Cluj