Data licitatiei 15.12.2023

Expirat

Eliberare amplasament pentru realizarea obiectivului -Dezvoltarea unui centru de transport intermodal cu facilitate de acces la transportul rutier si feroviar in zona garii Episcopia, jud. Bihor
Data licitatiei 15.12.2023
Expirat
21
21
Valoare estimata : 6,345,963 RON Tip anunt: Achizitii ID: 7742771 Data publicarii : 29.11.2023 Tara/Judet: RO/Cluj
Descriere scurta:

Eliberare amplasament pentru realizarea obiectivului -Dezvoltarea unui centru de transport intermodal cu facilitate de acces la transportul rutier si feroviar in zona garii Episcopia, jud. Bihor

Coduri CPV:

45231400-9 - Lucrări de construcţii de linii electrice
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

Textul licitației

achizitiei II.1.1) Titlu: Eliberare amplasament pentru realizarea obiectivului -Dezvoltarea unui centru de transport intermodal cu facilitate de acces la transportul rutier si feroviar in zona garii Episcopia, jud. Bihor Numar de referinta:RO14476722 - 2023-1.a.1 II.1.2) Cod CPV principal: 45231400-9 Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Lucrari / Proiectare si executare II.1.4) Descriere succinta: Achizitie de lucrari care constau in proiectare si executie retele electrice de distributie a energiei electrice in valoare estimata fara TVA de 6.345.963,77 lei fara TVA. Solicitarile de clarificari privind documentia de atribuire se va transmite cu cel putin 7 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor iar Raspunsul consolidat al entitatii contractante in mod clar, complet si fara ambiguitati la toate solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare va fi transmis cu cel putin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT