Data licitatiei 25.11.2022

Expirat

Erata FURNIZARE ALIMENTE 2022 (erata la )
Data licitatiei 25.11.2022
Expirat
10
10
Valoare estimata : 0 Tip anunt: Achizitii ID: 6536468 Data publicarii : 24.11.2022 Tara/Judet: RO/Timis
Descriere scurta:

FURNIZARE ALIMENTE 2022

Coduri CPV:

15000000-8 - Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe

Textul licitației

75968 II.1.2) Cod CPV Principal: 15000000-8 - Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului Furnizare II.1.4) Descriere succinta: Furnizare ALIMENTE conform cerintelor din Caietul de sarcini. A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A., va pu

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT