Data licitatiei 30.11.2023

Expirat

Erata Înființare rețele canalizare în localitățile Honțișor, Pescari, Iosaș din comuna Gurahonț, jud. Arad (erata la )
Data licitatiei 30.11.2023
Expirat
19
19
Valoare estimata : 0 Tip anunt: Achizitii ID: 7741445 Data publicarii : 29.11.2023 Tara/Judet: RO/Arad
Descriere scurta:

Înființare rețele canalizare în localitățile Honțișor, Pescari, Iosaș din comuna Gurahonț, jud. Arad

Coduri CPV:

45232150-8 - Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă

Textul licitației

ar de referinta: 3520296_2023_PAAPD1438043 II.1.2) Cod CPV Principal: 45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului Lucrari II.1.4) Descriere succinta: Obiectul achizitiei/procedurii: Înființare rețele canalizare în localitățile Honțișor, Pescari, Iosaș din comuna Gurahonț, jud. Arad Lucrarile se vor executa conform Proiect tehnic, parte integranta din prezenta documentatie de atribuire. Concret, se are in vedere prin prezenta procedura achizitionarea categoriilor de lucrari prevazute in Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, dupa cum urmeaza: Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.3. – Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investiţia de bază 4.1. – Construcţii şi instalaţii Capitolul 5 – Alte ch

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT