Data licitatiei 28.11.2022

Expirat

ERATA Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului „Implementarea de masuri active de conservare, din Planul de management aprobat, pe teritoriul ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și al ariilor naturale protejate cu care se suprapune”, cod SMIS 152807
Data licitatiei 28.11.2022
Expirat
9
9
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 6543698 Data publicarii : 28.11.2022 Tara/Judet: RO/Vrancea
Descriere scurta:

ERATA Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului „Implementarea de masuri active de conservare, din Planul de management aprobat, pe teritoriul ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și al ariilor naturale protejate cu care se suprapune”, cod SMIS 152807

Coduri CPV:

79341000-6 - Servicii de publicitate

Textul licitației

i/subactivități din cadrul proiectului „Implementarea de măsuri active de conservare, din Planul de management aprobat, pe teritoriul ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și al ariilor protejate cu care se suprapune“ cod SMIS 2014+152807, respectiv: Activitatea A.8. - Activități de consultare, conștientizare și informare care include următoarele subactivități: Subactivitatea 8.1. – Activități de promovare a proiectului și informare pentru diseminarea rezultatelor acestuia; Subactivitatea 8.2. – Activități de creștere a nivelului de conștientizare a grupurilor țintă vizate de conform Planului de informare și publicitate:comunitățile locale, instituții ale statului/factori de decizie, publicul larg, alte instituții interesate. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare sau informatiilor suplimentare in a 10- a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile. SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE VI.5) Data expedierii prezentului anunt 25.11.2022 VI.6) Inform

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT