Data licitatiei 20.05.2022

Expirat

ERATA Serviciul de elaborare a documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţii: „Reabilitare și extindere sistem de irigații în Municipiul Constanța” – etapa DALI
Data licitatiei 20.05.2022
Expirat
11
11
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 6197893 Data publicarii : 20.05.2022 Tara/Judet: RO/Constanta
Descriere scurta:

ERATA Serviciul de elaborare a documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţii: „Reabilitare și extindere sistem de irigații în Municipiul Constanța” – etapa DALI

Coduri CPV:

71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

Textul licitației

nicipiul Constanța” – etapa DALI. Elaborarea documentației tehnico-economice se va realiza în 2 (doua) etape, după cum urmează: 1. Etapa I – Întocmire și predare documentaţii pentru obţinerea avizelor/acordurilor solicitate în certificatul de urbanism, expertiză tehnică, precum și studii de teren (studii geo, topo, etc.): 60 zile calendaristice de la emiterea primului ordin de începere; 2. Etapa II – Elaborarea DALI: 60 zile calendaristice de la emiterea celui de-al doilea ordin de începere; Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 4-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE VI.5) Data expedierii prezentului anunt 20.05.2022 VI.6) Informatii despre anuntul original Anunt original din SEAP Anunt de participare simplificat / SCN1106375 SECTIUNEA VII: MODIFICARI VII.1) Informatii care urmeaza sa fie modificate sau adaugate VII.1.1) Motivul modificarii Modificarea informatiilor originale oferite de autorita

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT