Data licitatiei 10.01.2022

Expirat

Execuția lucrărilor pentru obiectivul ”Amplasare sculptură în metal Omagiul lui Brâncuși”
Data licitatiei 10.01.2022
Expirat
51
51
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5862633 Data publicarii : 03.01.2022 Tara/Judet: RO/Galati
Descriere scurta:

Execuția lucrărilor pentru obiectivul ”Amplasare sculptură în metal Omagiul lui Brâncuși”

Coduri CPV:

45111291-4 - Lucrări de amenajare a terenului
45223210-1 - Lucrări de structuri metalice
45255400-3 - Lucrări de montaj
45262311-4 - Lucrări de structură de bază din beton

Textul licitației

te), propunerea tehnică şi propunerea financiară conform caietului de sarcini., Documente de calificare: , Se vor completa formularele anexate anunțului de participare., Propunerea tehnică: , Ȋn propunerea tehnică se vor comenta toate cerințele caietului de sarcini şi se va prezenta echipa de specialişti pentru realizarea obiectivului, în conformitate cu solicitările autorităţii contractante de la „Cap 5. – Personalul solicitat pentru realizarea obiectivului” din caietul de sarcini. , Ofertanții vor declara că sunt de acord cu Modelul de contract propus de autoritatea contractantă şi cu termenul de realizare a contractului solicitat de autoritatea contractantă – 6 luni, Propunerea financiară:, Această propunere va cuprinde formularul de ofertă şi anexa la formularul de ofertă., Criteriul de atribuire ”preţul cel mai scăzut”, aplicat doar ofertelor declarate conforme. , Nerespectarea instrucţiunilor şi neprezentarea formularelor solicitate completate integral/corespunzător sunt activităţi realizate pe riscul ofertantului. Neprezentarea unuia sau mai multor documente din cele solicitate prin prezentul anunţ va conduce la respingerea ofertei

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT