Data licitatiei 17.10.2022

Expirat

Execuție lucrări ”Modernizare străzi în Cartier Galați – str. Ana Ipătescu și str. C. Dobrogeanu Gherea, Municipiul Făgăraș, jud. Brașov”
Data licitatiei 17.10.2022
Expirat
19
19
Valoare estimata : 2,396,179 RON Tip anunt: Achizitii ID: 6448475 Data publicarii : 26.09.2022 Tara/Judet: RO/Brasov
Descriere scurta:

Execuție lucrări ”Modernizare străzi în Cartier Galați – str. Ana Ipătescu și str. C. Dobrogeanu Gherea, Municipiul Făgăraș, jud. Brașov”

Coduri CPV:

45233140-2 - Lucrări de drumuri

Textul licitației

ecuție lucrări ”Modernizare străzi în Cartier Galați – str. Ana Ipătescu și str. C. Dobrogeanu Gherea, Municipiul Făgăraș, jud. Brașov” Numar de referinta:12 II.1.2) Cod CPV principal: 45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Lucrari / Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta II.1.4) Descriere succinta: Prezenta procedură își propune atribuirea unui contract de achiziție publică de lucrări având ca obiect execuție lucrări “Modernizare străzi în Cartier Galați – str. Ana Ipătescu și str. C. Dobrogeanu Gherea, Municipiul Făgăraș, jud. Brașov”. Valoarea estimata a contractului de achiziție este de: 2.396.179,59 lei fără TVA In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publica are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare in legătura cu documentația de atribuire este de 12 zile înainte de termenul limita de d

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT