Data licitatiei 19.12.2023

Expirat

EXECUTARE LUCRĂRI DE SĂPĂTURĂ ȘI ADUCERE TEREN LA STAREA INIȚIALĂ PENTRU LUCRĂRILE DE REPARAȚIE ACCIDENTALĂ A REȚELELOR ELECTRICE SUBTERANE - SUCURSALA MURES
Data licitatiei 19.12.2023
Expirat
33
33
Valoare estimata : 750,000 RON Tip anunt: Achizitii ID: 7744561 Data publicarii : 30.11.2023 Tara/Judet: RO/Cluj
Descriere scurta:

EXECUTARE LUCRĂRI DE SĂPĂTURĂ ȘI ADUCERE TEREN LA STAREA INIȚIALĂ PENTRU LUCRĂRILE DE REPARAȚIE ACCIDENTALĂ A REȚELELOR ELECTRICE SUBTERANE - SUCURSALA MURES

Coduri CPV:

45112100-6 - Lucrări de săpare de şanţuri

Textul licitației

ricitate SECTIUNEA II: OBIECT II.1) Obiectul achizitiei II.1.1) Titlu: EXECUTARE LUCRĂRI DE SĂPĂTURĂ ȘI ADUCERE TEREN LA STAREA INIȚIALĂ PENTRU LUCRĂRILE DE REPARAȚIE ACCIDENTALĂ A REȚELELOR ELECTRICE SUBTERANE - SUCURSALA MURES Numar de referinta:RO14476722 / 2023 /Lucrari fonduri productie –poz 14 II.1.2) Cod CPV principal: 45112100-6 Lucrari de sapare de santuri (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Lucrari / Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta II.1.4) Descriere succinta: Încheierea unui acord cadru de lucrări având ca obiect: EXECUTARE LUCRĂRI DE SĂPĂTURĂ ȘI ADUCERE TEREN LA STAREA INIȚIALĂ PENTRU LUCRĂRILE DE REPARAȚIE ACCIDENTALĂ A REȚELELOR ELECTRICE SUBTERANE - SUCURSALA MURES , descrise in Caietul de sarcini. Solicitarile de clarificari privind documentia de atribuire se va transmite cu cel putin 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor iar Raspunsul consolidat al entitatii contractante in mod clar, complet si fara ambiguitati la toate solicitarile de clarificari sau informatii sup

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT