Data licitatiei 18.03.2021

Expirat

Executie lucrari aferente obiectivului de investitii „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN COMUNA PIETROASA”.
Data licitatiei 18.03.2021
Expirat
27
27
valoare estimata : 1,738,742 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5137585 Data publicarii : 26.02.2021 Tara/Judet: RO/Bihor
Descriere scurta:

Executie lucrari aferente obiectivului de investitii „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN COMUNA PIETROASA”.

Coduri CPV:

45214100-1 - Lucrări de construcţii de grădiniţe

Textul licitatiei

326/1/2020 II.1.2) Cod CPV principal: 45214100-1 Lucrari de constructii de gradinite (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Lucrari / Executarea II.1.4) Descriere succinta: Executie lucrari aferente obiectivului de investitii „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN COMUNA PIETROASA”. Valoarea estimata este de 1.738.742,97 lei fără TVA, conform devizului general al investiției si a bugetului proiectului, prin cumularea următoarelor capitole: Capitolul 1.2: Cheltuieli pentru amenajarea terenului : 30.152,61 lei fara TVA Capitolul 2 : Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 28.985,89 lei fara TVA Capitolul 4.1: Constructii si Instalatii: 1.614.490,20 lei fara TVA Capitolul 4.3: Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare): 60.699,77 lei fara TVA Capitolul 5.1: Organizare de santier : 4.414,50 lei fara TVA Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, in măsura in care solicitările sunt transmise in termenul precizat la cap. I.1. (12 zile înainte d

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare