Data licitatiei 18.03.2021

Expirat

Executie lucrari pentru obiectivul “Reabilitare si modernizare DJ 114, km 0+000 – 2+365, DN 11A – Viisoara – Etapa I, km 0+210 – 2+365”
Data licitatiei 18.03.2021
Expirat
18
18
valoare estimata : 6,431,111 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5136611 Data publicarii : 25.02.2021 Tara/Judet: RO/Bacau
Descriere scurta:

Executie lucrari pentru obiectivul “Reabilitare si modernizare DJ 114, km 0+000 – 2+365, DN 11A – Viisoara – Etapa I, km 0+210 – 2+365”

Coduri CPV:

45233120-6 - Lucrări de construcţii de drumuri

Textul licitatiei

2+365” Numar de referinta:14503401_2021_PAAPD1162194 II.1.2) Cod CPV principal: 45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Lucrari / Executarea II.1.4) Descriere succinta: Contractul de executie lucrari pentru obiectivul “Reabilitare si modernizare DJ 114, km 0+000 – 2+365, DN 11A – Viisoara – Etapa I, km 0+210 – 2+365” are ca scop realizarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a drumului judetean DJ 114 pe sectorul cuprins intre km 0+210 si km 2+365 conform proiectului tehnic 150/2020 anexat Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari, sau informatii suplimentare în legatura cu documentaţia de atribuire, nu mai tarziu de 9 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare. Termenul limita exprimat in numar de zile in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la solicitarile de clarificari este in a 6 zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Raspunsurile la clarificarile solicitate, vor fi publicate în SEAP in cadrul anuntului de parti

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare