Data licitatiei 13.03.2013

Expirat

Finalizarea Digului de Larg din Portul Constanta
Data licitatiei 13.03.2013
Expirat
71
71
Valoare atribuita : 420,451,168 RON Tip anunt: Atribuiri ID: 135187 Data publicarii : 13.03.2013 Tara/Judet: Constanta
Descriere scurta:

Finalizarea Digului de Larg din Portul Constanta

Coduri CPV:

45241300-1 - Lucrări de construcţii de diguri

Textul licitatiei

ea II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta Finalizarea Digului de Larg din Portul Constanta II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor Lucrari Executarea Locul principal de executare: Port Constanta Sud Codul NUTS: RO223 - Constanta II.1.3) Anuntul implica II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Lucrari de constructii pentru finalizarea digului de larg din Portul Constanta, de la km 4+850 la km 5+900, respectiv prelungirea cu 1.050 m a digului existent II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 45241300-1 - Lucrari de constructii de diguri (Rev.2) II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice Nu II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor) II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor 420,451,165 RON SECTIUNEA IV: PROCEDURA IV.1) Tipul procedurii IV.1.1) Tipul procedurii Licitatie deschisa IV.2) Criterii de atribuire IV.2.1) Criterii d

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare