Contact

FURNIZARE A 10 TRAMVAIE PENTRU TRANSPORTUL URBAN DE CALATORI ÎN MUNICIPIUL ORADEA

Tara/Judet Romania/Bihor
Data licitatiei 06.07.2018 (Expirat)
Data limita 11.06.2018 (Expirat)
ID: 3069911
Data publicarii: 07.05.2018
Tip anunt: Achizitii
Cod CPV: 34622100-4 - Vagoane de tramvai
34631000-9 - Piese pentru locomotive sau material rulant
50222000-7 - Servicii de reparare şi de întreţinere a materialului rulant
Descriere scurta: Obiectul achizitiei îl constituie un numar de 10 tramvaie noi pentru transportul urban de calatori în municipiul Oradea. De asemenea fac parte din obiectul achizitiei si vor fi incluse în pret urmatoarele elemente:
• livrarea de dispozitive, echipamente de diagnostic, piese de schimb si scule specifice necesare punerii în functiune a tramvaielor livrate la OTL si operarii în conditii de functionalitate a acestora;
• instruirea si autorizarea personalului OTL ;
• activitatea de punere în functiune a tramvaielor în OTL cu asumarea întregii responsabilitati asupra produsului final de catre Ofertant;
• Manopera de întretinere planificata si revizii tehnice conform manualului de întretinere al producatorului va fi efectuata în perioada de garantie de catre Ofertantul declarat câstigator, cu personal propriu sau cu personalul OTL cu asumarea întregii responsabilitati asupra produsului final de catre Ofertant.
• asigurarea reprezentantei service în regim permanent la sediul (depoul) OTL pe toata perioada de garantie;
• livrarea de piese de schimb, agregate, echipamente si materiale de prima dotare, uleiuri si lubrifianti, SDV-uri speciale, consumabile, conform manualului de întretinere si reparatii si echipamente de diagnosticare complete (inclusiv hardware si software)

Numarul de tramvaie care fac obiectul prezentei proceduri este de 10.
Suplimentarea pretului contractului va putea fi facuta fara organizarea unei proceduri competitive, prin incheierea unui act aditional, autoritatea contractanta stabilind in acest sens in propunerea de contract o clauza de revizuire in conformitate cu prevederile art 221 alin 1 lit a din Legea 98/2016. In baza acestei clauze vor putea fi achizitionate inca maxim 10 buc tramvaie.
Valoarea estimata de 148.905.600 lei fara tva reprezinta valoarea estimata totala in lei fara tva conform art 2 caz practic pag 6 din Instructiunea 3/2017- respectiv, valoarea estimata a tramvaielor care fac obiectul prezentului contract (10buc) inclusiv cantitatile suplimentare care vor putea fi achizitionate in baza clauzei de revizuire (alte 10 buc).

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14 zile.Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Text integral:


Pentru a vizualiza textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificati

Localizarea licitatiei pe harta
Achizitia de 49 tramvaie cu lungimea de cca. 18m destinate transportului public de calatori

data publicarii: 07.07.2020

valoare estimata
392,000,000 RON

Data licitatiei

13AUG2020
Achiziția de 17 tramvaie de cca. 25m destinate transportului public de călători

data publicarii: 25.12.2019

valoare estimata
170,000,000 RON

Data licitatiei

11FEB2020

Data licitatiei

04DEC2019

Data licitatiei

05NOI2019

Data licitatiei

31OCT2019

Data licitatiei

03DEC2019

Data licitatiei

12OCT2019

Data licitatiei

02DEC2019
Achizitia de 16 tramvaie de cca. 26 m destinate transportului public de calatori

data publicarii: 02.07.2019

valoare estimata
142,721,280 RON

Data licitatiei

19AUG2019
Piese de cauciuc presate pentru tramvaie

data publicarii: 25.06.2019

valoare estimata
1,157,086 RON

Data licitatiei

15IUL2019