Data licitatiei 15.04.2021

Expirat

Furnizare benzina si motorina pe baza de card pentru autoturismele din dotarea CNAIR-Central
Data licitatiei 15.04.2021
Expirat
3
3
valoare estimata : 315,000 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5235837 Data publicarii : 09.04.2021 Tara/Judet: RO/Bucuresti
Descriere scurta:

Furnizare benzina si motorina pe baza de card pentru autoturismele din dotarea CNAIR-Central

Coduri CPV:

09134200-9 - Motorină

Textul licitatiei

/2021/2302/S2 II.1.2) Cod CPV principal: 09134200-9 Motorina (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Furnizare / Cumparare II.1.4) Descriere succinta: Obiectivul general al acestui contract il reprezinta furnizarea de benzina si motorina pe baza de card pentru autoturismele din dotarea CNAIR central, pentru anul 2021, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini si ale Contractului de furnizare. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 4 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin (2) coroborat cu art. 161 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste un singur termen limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, respectiv cu 2 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. II.1

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare