Data licitatiei 01.04.2021

Expirat

Furnizare “Containere modulare - Clădire modulara si branșamente , pentru extindere săli de clasa la Colegiul de Științe ale Naturii - Emil Racoviță“
Data licitatiei 01.04.2021
Expirat
28
28
valoare estimata : 1,019,110 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5136422 Data publicarii : 25.02.2021 Tara/Judet: RO/Brasov
Descriere scurta:

Furnizare “Containere modulare - Clădire modulara si branșamente , pentru extindere săli de clasa la Colegiul de Științe ale Naturii - Emil Racoviță“

Coduri CPV:

34221000-2 - Containere mobile cu utilizare specială

Textul licitatiei

strictionat. Informatii suplimentare pot fi obtinute la: - Comunicarea electronica necesita utlizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este gratuit, la: - Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: adresa mentionata mai sus Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: adresa mentionata mai sus I.4) Tipul autoritatii contractante - I.5) SECTIUNEA II: OBIECT II.1) Obiectul achizitiei II.1.1) Titlu: Furnizare “Containere modulare - Clădire modulara si branșamente , pentru extindere săli de clasa la Colegiul de Științe ale Naturii - Emil Racoviță“ Numar de referinta:4384206/2021 II.1.2) Cod CPV principal: 34221000-2 Containere mobile cu utilizare speciala (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Furnizare / Cumparare II.1.4) Descriere succinta: Încheierea unui contract având ca obiect furnizarea de containere modulare pentru clădire modulara si branșamente , pentru extindere săli de clasa la Colegiul de Științe ale Naturii - Emil Racoviță

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare