Data licitatiei 12.03.2019

Expirat

Furnizare energie electrica
Data licitatiei 12.03.2019
Expirat
11
11
valoare atribuita : 0 Tip anunt: Atribuiri ID: 3698039 Data publicarii : 12.01.2021 Tara/Judet: RO/Brasov
Descriere scurta:

Furnizare energie electrica

Coduri CPV:

09310000-5 - Electricitate

Textul licitatiei

ica pentru atribuirea unui acord cadru de furnizare energie electrica de joasa tensiune (JT) in regim negociat pe o perioada de 24 luni (01.04.2019 - 31.03.2021) - conform caiet de sarcini. Denumirea, adresa locului de consum, cantitatile de energie electrica sunt cuprinse in caietul de sarcini. Modificarea acordului-cadru, precum şi a contractelor subsecvente încheiate în baza acestuia se poate face numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 5-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, in conformitate cu prevederile art. 161, alin (1) din Legea 98/2016. II.1.6) Informatii privind loturile: Contractul este impartit in loturi: Nu II.1.7) Valoarea totala a achizitiei (fara TVA) Oferta cea mai scazuta: 1430521.68 / Cea mai ridicata oferta: 1430521.68 luata in considerare Moneda: Leu II.2) Descriere II.2.2) Coduri CPV secundare: Cod CPV principal: 09310000-5Electricitate (Rev.2) II.2.3) Locul de executare Cod nuts: RO122 Braşov Locul principal de executare

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare