Data licitatiei 21.04.2021

Expirat

Furnizare Furaje combinate pentru porcine
Data licitatiei 21.04.2021
Expirat
15
15
Valoare estimata : 324,482 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5232589 Data publicarii : 07.04.2021 Tara/Judet: RO/Cluj
Descriere scurta:

Furnizare Furaje combinate pentru porcine

Coduri CPV:

15710000-8 - Furaje preparate pentru animale de fermă sau pentru alte animale

Textul licitatiei

pentru animale de ferma sau pentru alte animale (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Furnizare / Cumparare II.1.4) Descriere succinta: Furnizare furaje combinate pentru porcine in perioada august-decembrie 2020 Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:5 zile Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 5-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Dreptul autoritatii contractante de a opta pentru suplimentarea cantitatilor de produse este conditionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.(conf art 165(1), lit b) din HG 395/2016) II.1.5) Valoarea totala estimata: Valoarea totala estimata: 324482 Moneda: RON II.1.6) Informatii privind loturile: Contractul este impartit in loturi: Da Pot fi depuse oferte pentru: Numarul maxim de loturi: 6 Numarul maxim de loturi pentru care se poate depune oferta: Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 6 Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinar

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare