Data licitatiei 03.03.2021

Expirat

FURNIZARE MEDICAMENTE
Data licitatiei 03.03.2021
Expirat
7
7
Valoare atribuita : 0 RON Tip anunt: Atribuiri ID: 5149173 Data publicarii : 03.03.2021 Tara/Judet: RO/Bucuresti
Descriere scurta:

FURNIZARE MEDICAMENTE

Coduri CPV:

33652100-6 - Antineoplazice

Textul licitatiei

r economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, în masura în care sunt transmise în termenul precizat. II.1.6) Informatii privind loturile: Contractul este impartit in loturi: Nu II.1.7) Valoarea totala a achizitiei (fara TVA) Oferta cea mai scazuta: 0 / Cea mai ridicata oferta: 0 luata in considerare Moneda: Leu II.2) Descriere II.2.2) Coduri CPV secundare: Cod CPV principal: 33652100-6Antineoplazice (Rev.2) II.2.3) Locul de executare Cod nuts: RO321 Bucureşti Locul principal de executare: Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, sos. Viilor nr. 90, sector 5 II.2.4) Descrierea achizitiei publice: (natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele) Conform listelor de cantitati prez

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

CREARE CONT