Data licitatiei 06.04.2021

Expirat

Furnizare produse agrochimice HR
Data licitatiei 06.04.2021
Expirat
22
22
valoare estimata : 80,254 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5153790 Data publicarii : 05.03.2021 Tara/Judet: RO/Harghita
Descriere scurta:

Furnizare produse agrochimice HR

Coduri CPV:

24450000-3 - Produse agrochimice

Textul licitatiei

de achizitii publice este restrictionat. Informatii suplimentare pot fi obtinute la: - Comunicarea electronica necesita utlizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este gratuit, la: - Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: adresa mentionata mai sus Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: adresa mentionata mai sus I.4) Tipul autoritatii contractante Alt tip I.5) SECTIUNEA II: OBIECT II.1) Obiectul achizitiei II.1.1) Titlu: Furnizare produse agrochimice HR Numar de referinta:1343 II.1.2) Cod CPV principal: 24450000-3 Produse agrochimice (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Furnizare / Cumparare II.1.4) Descriere succinta: Furnizare produse agrochimice Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pemtru depunerea ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunerea a ofertelor/candidaturilor 15 zile

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare