Data licitatiei 25.11.2020

Expirat

Furnizare REACTIVI HEMATOLOGIE
Data licitatiei 25.11.2020
Expirat
4
4
valoare atribuita : 0 RON Tip anunt: Atribuiri ID: 4926904 Data publicarii : 25.11.2020 Tara/Judet: RO/Timis
Descriere scurta:

Furnizare REACTIVI HEMATOLOGIE

Coduri CPV:

33696500-0 - Reactivi de laborator

Textul licitatiei

urnizare II.1.4) Descriere succinta: Furnizare REACTIVI HEMATOLOGIE compatibili cu analizorul SYSMEX XN-550, conform cerintelor din Caietul de sarcini si Anexa la Caietul de sarcini. A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A., va pune AC in imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat la punctul B. si drept urmare orice solicitare de clarificare in afara termenelor mentionate se va considera TARDIVA. II.1.6) Informatii privind loturile: Contractul este impartit in loturi: Da II.1.7) Valoarea totala a achizitiei (fara TVA) Oferta cea mai scazuta: 120

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare