Data licitatiei 28.04.2021

au mai rămas 12 zile

II Achiziţionare servicii de proiectare în vederea elaborării DALI pentru modernizare străzi II din Municipiul Sfăntu Gheorghe str. Fermei, Recoltei, Gall Lajos, Constructorilor
Data licitatiei 28.04.2021
au mai rămas 12 zile
11
11
valoare estimata : 76,450 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5232293 Data publicarii : 06.04.2021 Tara/Judet: RO/Covasna
Descriere scurta:

II Achiziţionare servicii de proiectare în vederea elaborării DALI pentru modernizare străzi II din Municipiul Sfăntu Gheorghe str. Fermei, Recoltei, Gall Lajos, Constructorilor

Coduri CPV:

79314000-8 - Studiu de fezabilitate

Textul licitatiei

str. Fermei, Recoltei, Gall Lajos, Constructorilor Numar de referinta:4404605_2021_PAAPD1179097 II.1.2) Cod CPV principal: 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II II.1.4) Descriere succinta: Achiziţionare servicii de proiectare în vederea elaborării Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) pentru modernizare străzi II din Municipiul Sfăntu Gheorghe. Documentaţia va cuprinde următoarele pentru fiecare lot în parte: 1. Tema de proiectare; 2. Expertiză tehnică; 3. Studiu geotehnic, elaborate conform normativului NP074-2014 verificat Af; 4. Studiu geotehnic, vizt OPCI; 5. DALI, conform prevederilor HG nr. 907/2016; 6. Documentaţii pentru obţinerea avizelor și acordurilor prevăzute in CU; Termenul pana la care se pot solicita clarificari de la autoritatea contractanta este de 13 zile inainte de data de depunere a ofertelor. Termenul pana la care autoritatea contractanta raspunde la solicitarile de clarificari este de 6 zile inainte de data de depunere oferte. II.1.5) Valoarea totala estimata: Valoarea totala estimata: 764

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare