Data licitatiei 15.12.2022

Expirat

Inchiriere clădire în suprafaţă de 88 mp şi teren intravilan aferent în suprafaţă de 394,86 mp
Data licitatiei 15.12.2022
Expirat
9
9
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 6536174 Data publicarii : 24.11.2022 Tara/Judet: RO/Teleorman
Descriere scurta:

Inchiriere clădire în suprafaţă de 88 mp şi teren intravilan aferent în suprafaţă de 394,86 mp

Coduri CPV:

70130000-1 - Servicii de închiriere de bunuri imobiliare proprii
70321000-7 - Servicii de închiriere de terenuri

Textul licitației

Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica la sediul Oraşului Videle, Str. Republicii nr. 2, jud. Teleorman, la cerere. 3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Oraşului Videle, Str. Republicii nr. 2, jud. Teleorman. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: este în sumă de 50 de lei şi se achită în numerar la casieria Oraşului Videle. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.12.2022, ora 16.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 14.12.2022, ora 16.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la registratura Oraşului Videle, Str. Republicii nr. 2, jud. Teleorman. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar,

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT