Data licitatiei 05.04.2021

Expirat

Inchiriere imobil clădire în suprafață de 337,04 mp și terenul aferent acesteia în suprafață de 2.000 mp
Data licitatiei 05.04.2021
Expirat
11
11
valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5155042 Data publicarii : 05.03.2021 Tara/Judet: RO/Cluj
Descriere scurta:

Inchiriere imobil clădire în suprafață de 337,04 mp și terenul aferent acesteia în suprafață de 2.000 mp

Coduri CPV:

70130000-1 - Servicii de închiriere de bunuri imobiliare proprii

Textul licitatiei

i Consiliului Local nr. 6 din data de 28.01.2021. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se poate descărca de pe site-ul oficial al Primăriei Comunei Feleacu - www.comunafeleacu.ro. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Registratură al Primăriei Comunei Feleacu. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: nu este cazul. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.03.2021, ora 12.00. 4. Informații privind ofertele: ofertele se depun la sediul autorității contractante în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează la autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, în registrul de oferte, precizându-se data și ora. 4.1. Data-limită de

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare