Data licitatiei 22.03.2024

Expirat

Inchiriere imobil in suprafata de 1000 mp
Data licitatiei 22.03.2024
Expirat
15
15
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 7994411 Data publicarii : 23.02.2024 Tara/Judet: RO/Sibiu
Descriere scurta:

Inchiriere imobil in suprafata de 1000 mp

Coduri CPV:

70130000-1 - Servicii de închiriere de bunuri imobiliare proprii

Textul licitației

ntra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Printr-o cerere scrisa, direct la sediul institutiei. 3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul instituţiei de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Birou -Secretar General UAT- Felix Casa de Presă şi Editură Tribuna Indicativ Media SRL Maxim Servcomex Intermed Profesional Global Press Metropolitan Maxpress ADV SRL Paper Ganet Calliope SRL loan Morar, TEL0269533102, Fax:0269533124, e-mail:secreatar@ miercureasibiului.ro. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificărilor: 07/03/2024, ORA 14:00.4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 21/03/2024, ORA 16:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oraşul Miercurea Sibiului, Miercurea Sibiului, str. llie Macelariu, nr.48, judeţul Sibiu -Registratura. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar in plic sigilat. 5. Data şi locul la care se va desfăşura

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT