Data licitatiei 14.12.2022

Expirat

Inchiriere imobilul în suprafaţă totală de 153.141 mp
Data licitatiei 14.12.2022
Expirat
9
9
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 6536175 Data publicarii : 24.11.2022 Tara/Judet: RO/Teleorman
Descriere scurta:

Inchiriere imobilul în suprafaţă totală de 153.141 mp

Coduri CPV:

70130000-1 - Servicii de închiriere de bunuri imobiliare proprii
70321000-7 - Servicii de închiriere de terenuri

Textul licitației

957/1. Închirierea se face în baza H.C.L. nr. 111 din 31.10.2022 şi a O.U.G. nr. 57/2019. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate le pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Oraşului Videle, Str. Republicii nr. 2, la cerere. 3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: compartimentul Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Oraşului Videle, Str. Republicii nr. 2, jud. Teleorman. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: este în sumă de 50 de lei şi se achită în numerar la casieria Oraşului Videle. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.12.2022, ora 16.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 13.12.2022, ora 16.00. 4.2. Adresa la care trebuie dep

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT