Data licitatiei 15.12.2022

Expirat

Inchiriere spatii comerciale
Data licitatiei 15.12.2022
Expirat
8
8
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 6536204 Data publicarii : 24.11.2022 Tara/Judet: RO/Teleorman
Descriere scurta:

Inchiriere spatii comerciale

Coduri CPV:

70130000-1 - Servicii de închiriere de bunuri imobiliare proprii

Textul licitației

poate achita la Casieria SC Servicii Publice Alexandria SRL, din Piata Unirii Centrala din strada Libertatii nr.134, sau prin OP in contul R076 RNCB 0245 1174 0018 0001, deschis la BCR Alexandria. Informatiile detaliate ale procedurii, cat si cele referitoare la solicitarile de clarificari se rega­ sesc in caietul de sarcini, care face parte din documentatia de atribuire. Licitatia va avea loc in data de 15.12.2022, ora 14.00, la sediul din soseaua Turnu Magurele, bloc Piata Peco. Actele necesare pentru inscrierea la licitatie sunt urmatoarele: -cerere de inscriere la lici­ tatie; -copie de pe documentele de infiintare a persoanei fizice autorizate, intreprindere indi­ viduala, intreprindere familiala, persoana juri- d ic a ; -c o p ie a c t de id e n t it a t e al reprezentantului; -copie acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini -chitanta/ordin de plata a taxei de documen­ tare; -dovada platii garantiei de participare; -dovada ca are indeplinite la zi toate obligatiile exigibile de plata a impozitelor, a taxelor si a contributiilor catre bugetul de stat si local. Oferta se depune intr-un singur exemplar. Informatii suplimentare se pot obtine de la

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT