Data licitatiei 25.10.2022

Expirat

Inchiriere spatiu
Data licitatiei 25.10.2022
Expirat
17
17
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 6454558 Data publicarii : 05.10.2022 Tara/Judet: RO/Bucuresti
Descriere scurta:

Inchiriere spatiu

Coduri CPV:

70130000-1 - Servicii de închiriere de bunuri imobiliare proprii

Textul licitației

sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: La cerere de la sediul Curtii de Apel Bucuresti. 3.2. Denum irea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exem plar din documentatia de atribuire: Departamentul economico-financiarsi admi­ nistrativ al Curtii de Apel Bucuresti, camera M06. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4. Data- limita pentru solicitarea clarificarilor: 17/10/2022, ora 16.00.4. Informatii privind ofertele: Conform caiet de sarcini. 4.1. Data- limita de depunere a ofertelor: 25/10/2022, ora 11.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Bucuresti, Splaiul Independentei, nr.5, sector 4, camera E59. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: Un exemplar original. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 25/10/2022, ora 13.00, la sediul Curtii de Apel Bucuresti, din Bucuresti, Splaiul Independentei, nr.5, sector 4, cam era E65. 6. D e

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT