Data licitatiei 03.07.2023

Expirat

Inchiriere spatiu cu suprafaţa totală de 65,73 mp
Data licitatiei 03.07.2023
Expirat
8
8
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 7076251 Data publicarii : 26.05.2023 Tara/Judet: RO/Valcea
Descriere scurta:

Inchiriere spatiu cu suprafaţa totală de 65,73 mp

Coduri CPV:

70130000-1 - Servicii de închiriere de bunuri imobiliare proprii

Textul licitației

regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: în baza unei solicitări scrise adresate Comunei Drăgoeşti. 3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Impozite şi taxe locale al Comunei Drăgoeşti, Strada Principală nr. 141, judeţul Vâlcea, telefon 0250/762.303. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 lei, se achită cu numerar la casieria instituţiei. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 19.06.2023, ora 15.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 03.07.2023, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: satul Drăgoeşti, Str. Principală nr. 141, comuna Drăgoeşti, judeţul Vâlcea. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data şi locul la care se va desf

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT