Data licitatiei 09.05.2024

Expirat

Inchiriere spatiu in suprafata de 33,57 mp
Data licitatiei 09.05.2024
Expirat
6
6
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 8183076 Data publicarii : 19.04.2024 Tara/Judet: RO/Cluj
Descriere scurta:

Inchiriere spatiu in suprafata de 33,57 mp

Coduri CPV:

70130000-1 - Servicii de închiriere de bunuri imobiliare proprii

Textul licitației

documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare verbală direct de la sediul autorităţii contractante. 3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul instituţiei de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Comunei Căianu, comuna Căianu, Str. Teiului nr. 52, judeţul Cluj, telefon 0264/280.007, fax 0264/280.027, e-mail: caianu@cj.e-adm.ro. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 29.04.2024, ora 16.00. 4. Informaţii privind ofertele: ofertele vor fi redactate în limba română, se depun într-un plic sigilat, unul interior şi unul exterior. Acestea se înregistrează în ordinea primirii lor, precizându-se data şi ora. 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 09.05.2024, ora 9.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Regis

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT