Data licitatiei 12.10.2023

Expirat

Inchiriere spatiu in suprafata de 64 mp
Data licitatiei 12.10.2023
Expirat
60
60
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 7474622 Data publicarii : 21.09.2023 Tara/Judet: RO/Alba
Descriere scurta:

Inchiriere spatiu in suprafata de 64 mp

Coduri CPV:

70130000-1 - Servicii de închiriere de bunuri imobiliare proprii

Textul licitației

e interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: La cerere de la sediul instituţiei -Compartiment Patrimoniu, Registrul Agricol, Fond Funciar şi Urbanism sau Compartiment FinanciarContabil. 3.2.Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate obţine de la Compartimentul Patrimoniu, Registrul Agricol, Fond Funciar şi Urbanism sau de la Compartimentul Financiar-Contabil, din cadrul Comunei Câlnic, comuna Câlnic, Str. Principală nr.20, judeţul Alba. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 5Lei/exemplar, se achită în numerar la Casieria Comunei Câlnic sau prin ordin de plată în contul R058TREZ00521340250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Sebeş, cod fiscal 4561936. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 04.10.2023, ora 10.00. 4.lnformaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 12.10.2023, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Câlnic, comuna

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT