Data licitatiei 22.12.2023

Expirat

Inchiriere teren in suprafata de 4000 mp
Data licitatiei 22.12.2023
Expirat
11
11
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 7739666 Data publicarii : 29.11.2023 Tara/Judet: RO/Gorj
Descriere scurta:

Inchiriere teren in suprafata de 4000 mp

Coduri CPV:

70321000-7 - Servicii de închiriere de terenuri

Textul licitației

sc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: în urma unei solicitări scrise, de la sediul Comunei Godineşti, judeţul Gorj. 3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul Achiziţii Publice, satul Godineşti, Str. Principală nr. 300, comuna Godineşti, judeţul Gorj. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.12.2023, ora 15.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 22.12.2023, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Godineşti, satul Godineşti, Str. Principală nr. 300, comuna Godineşti, judeţul Gorj. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 (un) exemplar original. 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschide

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT