Data licitatiei 07.06.2022

Expirat

Inchiriere teren intravilan în suprafaţă de 11 mp
Data licitatiei 07.06.2022
Expirat
12
12
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 6181211 Data publicarii : 16.05.2022 Tara/Judet: RO/Olt
Descriere scurta:

Inchiriere teren intravilan în suprafaţă de 11 mp

Coduri CPV:

73210000-7 - Servicii de consultanţă în cercetare

Textul licitației

e persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisă, direct la sediul Oraşului Balş. 3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: compartimentul Contracte, Chirii, Concesiuni - Serviciul I.D.L.A.P, etaj 2, oraşul Balş, jud. Olt, telefon 0249/450.145. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 80 lei, direct la casieria unităţii sau cu OP în contul RO80TREZ5085006XXX000490, deschis la Trezoreria Balş, Oraşul Balş, jud. Olt, CUI 4286437. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.05.2022, ora 16.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 07.06.2022, ora 16.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oraşul Balş - Secretariat, str. N. Bălcescu nr. 14, jud. Olt. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa p

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT