Data licitatiei 13.08.2021

Expirat

Intocmire studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii \"Transformare magazie echipament in spatii detentie - 90 de locuri\"
Data licitatiei 13.08.2021
Expirat
14
14
Valoare estimata : 29,487 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5476681 Data publicarii : 30.07.2021 Tara/Judet: RO/Prahova
Descriere scurta:

Denumire contract: Intocmire studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Transformare magazie echipament in spatii detentie - 90 de locuri" Data limita depunere oferta: 2021-08-13

Coduri CPV:

71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize

Textul licitației

Data limita depunere oferta: 2021-08-13T12:30:00+03:00 Descriere contract: Documentația ce face obiectul contractului de servicii va cuprinde următoarele: Studiu de fezabilitate întocmit în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului numărul 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea întocmai a conținutului – cadru – anexa 4, completat cu elementele specifice din conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii prevăzut în anexa nr. 5. - Obținerea și depunerea avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism și prezentul caiet de sarcini - Studiu geotehnic pe amplasament, verificat de verificator de proiect atestat la cerința de calitate Af; - Studiu topografic, înregistrat la O.C.P.I.; - Scenariului de se

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT