Data licitatiei 07.06.2018

Expirat

Intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri. Intretinerea zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor - pe o perioada de 4 ani -D.R.D.P. Iasi, Lot 1 SDN Bacau, Lot 2 SDN Barlad, Lot 3 SDN Botosani
Data licitatiei 07.06.2018
Expirat
59
59
Valoare estimata : 112,613,285 RON Tip anunt: Achizitii ID: 2995877 Data publicarii : 29.03.2018 Tara/Judet: RO/Bucuresti
Descriere scurta:

Intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri. Intretinerea zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor - pe o perioada de 4 ani -D.R.D.P. Iasi, Lot 1 SDN Bacau, Lot 2 SDN Barlad, Lot 3 SDN Botosani, Lot 4 SDN Campulung, Lot 5 SDN Focsani, Lot 6 SDN Galati, Lot 7 SDN Iasi, Lot 8 SDN Piatra Neamt, Lot 9 SDN Suceava". Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordurilor cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I, anul II, anul III, anul IV) sunt conform Anexei 2 la Caietul de sarcini pentru fiecare lot in parte. Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare: A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 22 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Coduri CPV:

45221119-9 - Lucrări de construcţii de renovări de poduri
45221248-2 - Lucrări de construcţii de consolidări de tuneluri
45233139-3 - Lucrări de întreţinere a drumurilor naţionale
45233141-9 - Lucrări de întreţinere a drumurilor
45233251-3 - Lucrări de reînnoire a îmbrăcămintei rutiere
45246200-5 - Lucrări de protecţie a malurilor

Textul licitatiei

ICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Licitatii, Mentenanta, Investitii si RK - Departament Achizitii Publice Buget de Stat Pentru Obiective de Investitii si RK, Intretinere si Administrare , Tel.  +40 212643310 , In atentia:  Dnei. BARBULESCU Ioana Silvia – Sef Departament Achizitii Publice Buget de Stat Pentru Obiective de Investitii si RK, Intretinere si Administrare , Email:  achizitiipublicebuget@andnet.ro , Fax:  +40 213186650 , Adresa internet (URL):  www.cnadnr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activi

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

CREARE CONT