QUADRATUM ARCHITECTURE SRL

Expert achizitii publice

QUADRATUM ARCHITECTURE SRL
Locatie: Bucuresti Tip job: Full-time Salar : Nespecificat Data publicarii : 21.12.2022
Detalii job

Peste 3 ani de experiență în Achiziții

 

Candidatul Ideal

 • Studii superioare de lungă durată cu diploma în domeniul tehnic, economic sau juridic;
 • Certificat de absolvire a unui curs de Expert Achiziţii publice;
 • Cunoştinţe legislaţie şi procedura Achiziţii Publice (legea nr. 98/2016, legea nr. 208 din 11 iulie 2022);
 • Cunoaşterea temeinică a aplicaţiilor din suita Microsoft Office (Office 365) – Word, Excel, Outlook, cunoştinţe temeinice de operare în Microsoft Windows şi utilizare a browser-elor de internet;
 • Cunoştinţe de utilizare a platformei SEAP;
 • Certificat de absolvire a unui curs de Expert Achiziţii publice;
 • Abilitatea de a lucra independent, cât şi în echipă;
 • Capacitate de analiză şi sinteză a informaţiei;
 • Cazier judiciar fără antecedente penale;
 • Experienta dovedita de minim 3 ani pe o pozitie similara
 • Experienta in cadrul unei companii cu specific de proiectare reprezinta un avantaj (arhitectura, instalatii, rezistenta)
 • Cunostinte solide de MS Office (Excel, Word)

 

Descrierea jobului

 • Monitorizarea şi urmărirea oportunităţilor de licitaţii – cu focus pe servicii de proiectare;
 • Identificarea anunţurilor publice pe platformele oficiale (ex. SEAP) – cu privire la posibile contracte de achiziţii publice – servicii de proiectare;
 • Monitorizarea statusului licitaţiilor active (identificarea, descărcarea şi transmiterea factorilor implicaţi a posibilelor clarificări, contestaţii, amânări, anulari, etc.);
 • Participare la pregătirea documentaţiei necesare, organizarea şi derularea participării companiei la licitaţii pentru achiziţii publice, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
 • Întocmirea documentaţiei necesare - Documentele de calificare, Propunerea financiară şi Propunerea tehnică (constituie un avantaj);
 • Realizarea rapoartelor cu privire la stadiul licitaţiilor;
 • Întocmirea documentaţiei solicitată prin caietul de sarcini, fisa de date – în vederea participării la procedurile identificate de achiziţii publice;
 • Colaborare directă cu toate departamentele (tehnic, proiectare – arhitectură, rezistenta, instalaţii, economic, etc) – pentru introducerea în oferta a tuturor datelor necesare pentru participarea la licitaţii;
 • Urmărirea constata a modificărilor în legislaţia în domeniu, cu privire la achiztiile publice;
 • Analiza periodica şi selecţie a procedurilor de achiziţie publice – din domeniul de interes pentru angajator (servicii proiectare) – pe platformele oficiale (ex – SEAP);
 • Identificarea potenţiaţilor parteneri şi/sau subcontractori pentru procedurile de achiziţie selectate, gestionarea documentelor aferente acestora, actualizarea periodică a bazei de date cu privire la parteneri şi subcontractori;
 • Identificarea experţilor conform poziţiilor solicitate în documentaţiile de atribuire, gestionarea documentelor aferente acestora, actualizarea periodică a bazei de date cu privire la experti-cheie;
 • Contribuie la gestionarea şi pregătirea documentelor de participare la procedurile de achiziţii publice selectate, conform cerinţelor din documentaţiile de atribuire, respectiv a clarificărilor publice de autorităţile contractante, precum şi în conformitate cu procedurile interne ale Angajatorului;
 • Respectarea termenelor interne de predare în bune condiţii a ofertei (preluarea documentelor pregătite de celelalte departamente, încorporarea acestora în oferta finală – în conformitate cu instrucţiunile şi cerinţele Autorităţii Contractante);
 • Arhivarea corespunzătoare, în conformitate cu procedurile interne, pentru toată documentaţia legată de contract;
 • Transmiterea tuturor informaţiilor necesare în cadrul proiectului/contractului către alte departamente ale organizaţiei (informaţii cu privire la atribuire – transmiterea acestora către echipele de Proiectare);

 

Beneficii:

 • pachet salarial atractiv
 • abonament medical premium

 

Descrierea companiei

Birou de proiectare construcţii civile şi industriale, cu portofoliu divers, abordând proiectele integral (Design & Build) în toate arealele domeniului: proiecte rezidenţiale de mare anvergură, proiecte publice cu impact social (şcoli, spitale, grădiniţe, clădiri de cult), proiecte industriale (hale de producţie, crame), proiecte de restaurare a monumente istorice şi proiecte culturale.

Aplica