Data licitatiei 21.05.2021

au mai rămas 13 zile

LN3 – Cladire statie pretratare. Reparatii hidroizolatie, inchideri vopsitorii - CTE Progresu
Data licitatiei 21.05.2021
au mai rămas 13 zile
6
6
Valoare estimata : 727,501 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5268766 Data publicarii : 05.05.2021 Tara/Judet: RO/Bucuresti
Descriere scurta:

LN3 – Cladire statie pretratare. Reparatii hidroizolatie, inchideri vopsitorii - CTE Progresu

Coduri CPV:

45261310-0 - Lucrări de hidroizolare

Textul licitatiei

: LN3 – Cladire statie pretratare. Reparatii hidroizolatie, inchideri vopsitorii - CTE Progresu Numar de referinta:127/2021 II.1.2) Cod CPV principal: 45261310-0 Lucrari de hidroizolare (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Lucrari / Executarea II.1.4) Descriere succinta: LN3 – Cladire statie pretratare. Reparatii hidroizolatie, inchideri vopsitorii - CTE Progresu detalii in caietul de sarcini Obiectul prezentului caiet de sarcini il constituie obligatiile si raspunderile ce revin contractantilor conform reglementarilor legale in vigoare privind reparatia de tip LN3 la mijlocul fix Statie pretratare avand numerele de inventar 17061 din cadrul ELCEN/Centrala Termoelectrica Progresu. Mijlocul fix care face obiectul reparatiei mentionate la cap.I din caietul de sarcini este de provenienta Romania a fost pus in functiune in anul 1988 si a inregistrat pana in prezent peste 33 ani de functionare. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor : 10. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor clarificarilor/informatiilor suplimentare care au fost adresate

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare