Data licitatiei 10.08.2022

Expirat

Lucrări de construcții și reparații trotuare de pe raza Sectorului 3
Data licitatiei 10.08.2022
Expirat
50
50
Valoare estimata : 23,050,500 RON Tip anunt: Achizitii ID: 6357266 Data publicarii : 27.07.2022 Tara/Judet: RO/Bucuresti
Descriere scurta:

Lucrări de construcții și reparații trotuare de pe raza Sectorului 3

Coduri CPV:

45233161-5 - Lucrări de construcţii de trotuare

Textul licitației

construcții și reparații trotuare de pe raza Sectorului 3 Numar de referinta:4420465_2022_PAAPD1368595 II.1.2) Cod CPV principal: 45233161-5 Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Lucrari / Executarea II.1.4) Descriere succinta: Obiectul Acordului-cadru îl reprezintă executarea de - Lucrări de construcții și reparații trotuare de pe raza Sectorului 3, conform caietului de sarcini si documentatia de atribuire. Termene pentru depunerea/ raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare: In conformitate cu prevederile art.160 alin.(1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 9 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va transmite raspunsul consolidat formulat la solicitările de clarificari/informatii suplimentare în a 6 -a zi înain

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT