Data licitatiei 26.01.2021

Expirat

Lucrări de „FORAJUL SONDELOR 13E SI 14E\" si „PREGĂTIREA IN VEDEREA EXPLOATĂRII SONDELOR 13E SI 14E - DEMONTARE SI MONTAJ TURLE SONDE 13E SI 14E\"
Data licitatiei 26.01.2021
Expirat
39
39
valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5006373 Data publicarii : 28.12.2020 Tara/Judet: RO/Bucuresti
Descriere scurta:

Lucrări de „FORAJUL SONDELOR 13E SI 14E" si „PREGĂTIREA IN VEDEREA EXPLOATĂRII SONDELOR 13E SI 14E - DEMONTARE SI MONTAJ TURLE SONDE 13E SI 14E"

Coduri CPV:

76431200-5 - Servicii de captare pentru forare de puţuri
76431400-7 - Servicii de forare de găuri de prăjini

Textul licitatiei

form art. 66, alin. 4 din Regulament. Negocierea preţului va avea loc cu toţi ofertanţii declaraţi admisibili (inclusiv din punct de vedere financiar) si se va face prin depunerea in plic închis a unei noi oferte financiare reduse, care va reprezenta baza negocierii (doar pentru elementul \"preţ\"). Punctajul va fi recalculat, după depunerea noilor oferte financiare si încheierea negocierilor. 4.Cod CPV: cod CPV principal : 76431400-7 si cod CPV secundar: 76431200- 5. 5. Principalul loc de execuţie a lucrării: Salina Targu Ocna, jud. Bacău. 6. Termenul limită de primire a ofertelor: 26.01.2021, ora 11.00. 7. Adresa la care se depun ofertele: Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, Etaj 5, sector 4, Bucureşti, secretariat director general. 8. Limba de redactare a ofertelor: limba română.9. Data, ora şi locul deschiderii oferte- lor:26.01.2021, ora 12.00, Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, Etaj 5, sector 4, Bucureşti.10. Garanţia de participare: 225.000 lei.11. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 120 de zile. 12. Criteriul de atribuire a contractului: cea mai avantajoasa oferta tehnico-economica. 13. Nu se accepta oferte alternati

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare