Data licitatiei 20.05.2021

Expirat

„Lucrări de întreținere a drumurilor si strazilor din comuna Iara, jud. Cluj”
Data licitatiei 20.05.2021
Expirat
71
71
Valoare estimata : 22,233,926 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5247972 Data publicarii : 19.04.2021 Tara/Judet: RO/Cluj
Descriere scurta:

„Lucrări de întreținere a drumurilor si strazilor din comuna Iara, jud. Cluj”

Coduri CPV:

45233141-9 - Lucrări de întreţinere a drumurilor

Textul licitatiei

r din comuna Iara, jud. Cluj” Numar de referinta:4546952_2021_PAAPD1295560 II.1.2) Cod CPV principal: 45233141-9 Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Lucrari / Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta II.1.4) Descriere succinta: Se propune refacerea drumurilor din comuna Iara, lucrari prevazute in obiectiv „Lucrări de întreținere a drumurilor si strazilor din comuna Iara, jud. Cluj” Descrierea lucrarilor este disponibila in sectiunea caietului de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire Valoarea estimata a acordului cadru este de 22.233.926,50 lei fara TVA. Frecventa contractelor subsecvente este anuala. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 1.784.350.57 lei. Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari cf.obligatiei prev.la art.160 alin(2) din Legea 98/2016 modificat prin OUG 107/2017, cu cel putin 6 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Termenul pana la care se pot solicita clarificarile este de 12 zile inainte

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

CREARE CONT