Data licitatiei 02.06.2021

Expirat

„Lucrări de întreținere a drumurilor si strazilor din comuna Jucu, jud. Cluj”
Data licitatiei 02.06.2021
Expirat
31
31
Valoare estimata : 23,871,604 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5268904 Data publicarii : 05.05.2021 Tara/Judet: RO/Cluj
Descriere scurta:

„Lucrări de întreținere a drumurilor si strazilor din comuna Jucu, jud. Cluj”

Coduri CPV:

45233141-9 - Lucrări de întreţinere a drumurilor

Textul licitatiei

întreținere a drumurilor si strazilor din comuna Jucu, jud. Cluj” Numar de referinta:4426212_2021_PAAPD1298501 II.1.2) Cod CPV principal: 45233141-9 Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Lucrari / Executarea II.1.4) Descriere succinta: Aceste lucrari sunt necesare pentru asigurarea accesului in conditii optime in/din comuna Jucu si pentru asigurarea conditiilor de trafic in conditii de siguranta si confort. Descrierea lucrarilor este disponibila in sectiunea caietului de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Valoarea estimata a acordului cadru este de minim 96.283,03 lei si maxim 19.347.554,50 lei fara TVA pentru Lot 1-Intretinere si reparatii si de minim 10.476.50 lei si maxim 4.524.050,00 lei fara TVA pentru Lot 2-Estetica rutiera, iar valoarea maxima a unui contract subsecvent este de 8.150.544,52 lei pentru LOT1 si 2.015.800,00 lei pentru LOT2. Frecventa contractelor subsecvente este de minim unul pe an pentru fiecare lot in parte. Termenul pana la care se pot solicita clarificarile este de 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea Contractanta va raspu

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

CREARE CONT