Data licitatiei 08.02.2021

Expirat

MATERIALE SANITARE ELECTROFIZIOLOGIE
Data licitatiei 08.02.2021
Expirat
14
14
valoare estimata : 10,212,000 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5026174 Data publicarii : 11.01.2021 Tara/Judet: RO/Bucuresti
Descriere scurta:

MATERIALE SANITARE ELECTROFIZIOLOGIE

Coduri CPV:

33141641-5 - Sonde

Textul licitatiei

ublice este restrictionat. Informatii suplimentare pot fi obtinute la: - Comunicarea electronica necesita utlizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este gratuit, la: - Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: adresa mentionata mai sus Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: adresa mentionata mai sus I.4) Tipul autoritatii contractante - I.5) SECTIUNEA II: OBIECT II.1) Obiectul achizitiei II.1.1) Titlu: MATERIALE SANITARE ELECTROFIZIOLOGIE Numar de referinta:43645942020126 II.1.2) Cod CPV principal: 33141641-5 Sonde (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Furnizare / Cumparare II.1.4) Descriere succinta: Acord cadru de furnizare MATERIALE SANITARE ELECTROFIZIOLOGIE, conform caietului de sarcini si a sectiunii II.2- LISTA LOTURI. Autoritatea contrctanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare, in a 11 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor NOTA: Autoritatea contractanta n

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare