Data licitatiei 27.05.2022

Expirat

Materiale electrice - Cabluri electrice
Data licitatiei 27.05.2022
Expirat
12
12
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 6191225 Data publicarii : 19.05.2022 Tara/Judet: RO/Bucuresti
Descriere scurta:

Materiale electrice - Cabluri electrice

Coduri CPV:

31681410-0 - Materiale electrice

Textul licitației

ateriale electrice – cabluri electrice” cu respectarea specificațiilor tehnice din Caietul de sarcini, prin încheierea unui contract cu o durată de 3 de luni. A. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legatură cu documentația de atribuire este de maxim 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarficare/informațiilor suplimentare în a 2 - a zi dinainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. II.1.5) Valoarea totala estimata: Valoarea totala estimata:9992 Moneda: RON II.1.6) Informatii privind loturile: Contractul este impartit in loturi:Nu II.2) Descriere II.2.2) Coduri CPV secundare: II.2.3) Locul de executare: Codul NUTS:RO321 Bucureşti Locul d

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT