Persoana de contact chat

Cerere de oferte

Cerere de oferte

 

Una din etapele procesului de achizitie publica o reprezinta cererea de oferte, chemarea la competitive, invitatia de participare etc. aceasta poate fi denumita in mai multe moduri toate avand acelasi inteles, si anume:

 

 

 

 • publicarea anuntului de participare;
 • punerea la dispozitie a documentatie de atribuire;
 • raspuns la solicitarile de clarificari;
 • reguli de participare si de evitare a conflictului de interese.

Cerea de oferte este definite ca procedura simplificata prin care autoritatea contractanta solicita oferte de la mai multi operatori economici.

Conform ART.124 OUG 34/2006 autoritatea contractanta poate aplica procedura de cerere de oferte in cazul in care valoarea estimate, fata TVA, a contractului de achizitiei publica este mai mica decat echivalentul in lei al urmatoarelor praguri:

 • pentru contract de furnizare:  40.000 euro
 • pentru contractual de servicii: 40.000 euro
 • pentru contractual de lucrari: 250.000 euro

De la 1 ianuarie 2007, cerea de oferte se initiaza prin transmiterea unei invitatii de participare catre cel putin 3 operatori economici.

Aceasta cerere de oferte se initiaza prin publicarea in SEAP, sub forma unei invitatii de participare la procedura de atribuire.

Este bine de stiut ca, incepand cu 1 ianuarie 2007, autoritatea contractanta are dreptul, in cazuri temeinic justificate, sa solicite Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice exceptarea de la obligatia publicarii invitatiei de participare (cereri de oferta) in SEAP.

Insa solicitarea nu poate fi facuta pentru o perioada mai mare de 12 luni de la intrarea in vigoare a O.UG. nr.34/2006 .

Invitatia de participare a cererii de oferte trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:

 • data si ora limita stabilite pentru primirea ofertelor;
 • adresa la care se transmit ofertele;
 • data si ora deschiderii  ofertelor;
 • limba sau limbile in care trebuie elaborate oferta;
 • daca se solicita indeplinirea unor criteria minime de calificare, mentionarea acestora;
 • o scurta descriere a obiectului contractului de achizitie public ace urmeaza sa fie atribuit;
 • modul de obtinere a documentatiei de atribuire.
 • Sursa de finantare.

Pentru cazul in care documentatia de atribuire este accesibila direct prin mijloace electronice, autoritatea contractanta are obligatia de a include in invitatia de participare informatii cu privire la modul de accesare a documentatie respective.