Persoana de contact chat

Cum se stabileste pasul de licitare pentru licitatiile de vanzari bunuri

Pasul de licitare se stabileşte de comisia de licitaţie şi este cuprins între 5 – 15% din preţul de începere a licitaţiei, astfel:

 •  pentru bunuri cu o valoare de până la 10.000 lei, pasul de licitaţie se stabileşte la 15%;
 •  pentru bunuri a căror valoare se încadrează între 10.001 - 50.000 lei, pasul de licitaţie se stabileşte la 10%;
 •  pentru bunuri a căror valoare este mai mare de 50.001 lei, pasul de licitaţie se stabileşte la 5%.

Executorul fiscal va oferi spre vânzare bunurile, prin trei strigări successive

Se pot face opţiuni şi supralicitări, conform pasului de licitare stabilit în condiţii, fată de preţul cel mai mare din ofertele de cumpărare scrise dacă acesta este superior preţului de pornire a licitaţiei sau, în lipsa unei asemenea oferte, chiar fată de acest preţ.

Cele trei strigări successive se vor face la intervale de timp diferite, in funcţie de valoarea bunurilor licitate, astfel:

 • pentru bunuri cu o valoare de până la 10.000 lei, la interval de 1 minut;
 • pentru bunuri a căror valoare se încadrează între 10.001 - 50.000 lei, la interval de 3 minute;
 • pentru bunuri a căror valoare este mai mare de 50.001 lei, la interval de 5 minute.
 • Bunul se adjudecă celui care, după trei strigări succesive, oferă preţul cel mai mare, ori fată de preţul de pornire sau fată de preţul de începere a licitaţiei, după caz.
 • Dacă se prezintă un singur ofertant care oferă cel puţin preţul de pornire, acesta este declarat adjudecatar.
 • Când în cadrul unei şedinţe nu au putut fi licitate toate bunurile licitaţia începută va continua în zilele următoare, la ora stabilită de comisia de licitaţie şi anunţată de executorul fiscal înainte de închiderea şedinţei, fără alte formalităţi legate de publicitate.

În cazul în care, după aplicarea procedurii , există participanţi la licitaţie care oferă acelaşi preţ, adjudecatarul se va stabili după urmatoarele criterii:

 • are asupra bunului urmărit garanţii reale înscrise în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Imobiliare;
 • a avut oferta scrisă cea mai mare;
 • alte criterii, stabilite de Comisie şi comunicate participanţilor înainte de începerea licitaţiei.

După fiecare licitaţie, se întocmeşte un proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei care va fi semnat de toţi membrii comisiei de licitaţie şi de ofertanţii prezenţi.