Persoana de contact chat

E-licitatie DUAE

E-licitatie DUAE

DUAE(Documentul Unic de Achizitie European) este un document care faciliteaza participarea operatorilor economici la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica si reduce sarcinile administrative pentru autoritatile contractante.

Documentul este obligatoriu a fi utliziat atat de catre autoritatile contractante cat si de catre operatorii economici participanti la procedurile de atribuire.

E-licitatie DUAE

DUAE reprezinta o declaratie pe proprie raspundere, potrivit careia acesta nu se afla intr-una din situatiile de excludere prevazute de legislatia nationala.

In cazul procedurilor de atribuire care se desfasoara intr-o singura etapa, doar ofertantul aflat pe primul loc in clasamentul realizat dupa evaluarea ofertelor depuse, v-a trebui sa prezinte documentele suport indicate in fisa de date a achizitiei, in vederea aprobarii celor asumate prin DUAE.

E-licitatie DUAE

In cazul procedurilor de atribuire care se desfasoara in mai multe etape, candidatii aflati pe pozitiile ce dau dreptul la calificarea in etapa urmatoare, ca urmare a clasamentului intermediar, realizat prin aplicarea criteriilor de selectie, vor depune documentele suport indicaate in fisa de date a achizitiei, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, inainte de stabilirea rezultatului final a primei etape a respectivelor proceduri.

Ai nevoie de mai multe date, cere oferta aici!