Persoana de contact chat

Licitatii. Executari silite

Licitatii. Executari silite

 

 

Procedura de executare silita este reglementata de Codul de Procedura Civila si se poate declansa numai in baza unei hotarari judecatoresti sau alte documente, care potrivit legii constituie titlu executoriu, cum ar fi: titlurile de credit – contracte de credit bancare, cambia, bilete la ordin si cecuri, contracte de leasing, inscrisurile autentice, incheierile si procesele-verbale intocmite de executorii judecatoresti.

 

Procedura executarii silite prin licitatie, incepe prin cererea de executare silita insotita de titlul executoriu, depusa la Biroul Executorului Judecatoresc din circumscriptia Curtii de Apel in care urmeaza sa se efectueze executarea

Ulterior o somaţie va fi comunicata debitorului cu menţiunea ca s-a luat masura inscrierii în cartea funciara. Potrivit art 500 alin. (1) C. proc. Civ., daca în termen de 15 zile de la data primirii somatiei debitorul nu plateste datoria, începe procedura de vanzare. 

Executorul judecatoresc impreuna cu partile – solicitand parerea unui expert – vor stabili pretul de vanzare al imobilului spre exemplu la valoarea de circulaţie. De asemenea executorul va comunica titularilor celorlalte drepturi asupra imobilului – daca acestia exista – despre existenta executarii si ii citeaza la termenele fixate pentru vanzarea acestuia.

In termen de 5 zile de la fixarea pretului, executorul judecatoresc intocmeste si afiseazs procesul – verbal de punere in vanzare a imobilului, termenul neputand fi mai scurt de 30 de zile dar nici mai lung de 60 de zile de la afiaare.


Participarea la licitatie în vederea cumpararii imobilului este conditionata de depunerea unei cautiuni la Trezoreria Statului, la C.E.C. sau la orice institutie bancara, la dispoziţia executorului judecatoresc pana la termenul stabilit pentru vanzare, reprezentand 10 % din pretul de incepere a licitatiei pentru termenul respectiv. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare. Numarul minim de participanti la o licitatie nu este expres prevazut de o normă legala, dar în cazul existentei unui singur participant, acesta va avea posibilitatea sa cumpere imobilul doar la pretul de strigare.

Vanzarea se va organiza in loc public, executorul oferind spre vanzare imobilul, prin trei anunţuri succesive, pornind de la pretul oferit, care este mai mare decât cel la care s-a facut evaluarea imobilului, sau în lipsa unei asemenea oferte, chiar la pretul stabilit.

 

Daca dupa aceste anunturi nu s-a oferit pretul la care imobilul a fost evaluat, datorita faptul ca imobilul este grevat de un drept de uz, uzufruct, abitatie sau servitute intabulate ulterior inscrierii vreunei ipoteci, executorul va reincepe licitaţia liber de aceste drepturi la pretul mentionat in publicatia de vanzare. Bineinteles ca aceste cauze difera in functie de ceea ce este scos la licitatie. Daca nu se ofera nici acest pret, executorul va amana licitatia pentru un alt termen, care nu poate fi mai tarziu de 60 de zile.