Persoana de contact chat

NOUL SEAP

Odată cu apariția O.U.G. nr. 34/2006 în România a apărut platforma de achiziții publice www.e-licitatie.ro, cunoscută cu numele de SEAP – Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

Datorită schimbărilor legislative și datorită evoluției tehnologiei informației din ultimii ani au fost solicitate și alte funcționalități ale platformei de achiziții publice. De aceea, la promulgarea legilor achizițiilor publice din anul 2016 a fost lansat în versiune DEMO noul SEAP denumit SICAP –Sistemul Informatic Colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al Achizițiilor Publice . Acesta a fost adaptat aplicării Legii nr. 98/2016 privind Achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Așadar, începând cu data de 02.04.2018, este disponibil noul Sistem Electronic de Achiziții Publicedezvoltat în cadrul proiectului „Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al achizițiilor publice - SICAP".