Data licitatiei 04.05.2021

Expirat

Prestare servicii de paza, un post permanent, acord cadru 24 luni
Data licitatiei 04.05.2021
Expirat
2
2
Valoare atribuita : 27,246 RON Tip anunt: Atribuiri ID: 5268601 Data publicarii : 05.05.2021 Tara/Judet: RO/Dolj
Descriere scurta:

Prestare servicii de paza, un post permanent, acord cadru 24 luni

Coduri CPV:

79713000-5 - Servicii de pază

Textul licitatiei

vicii de paza, un post permanent, acord cadru 24 luni II.1.2) Cod CPV principal: Servicii de paza (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului Tipul contractului: Servicii II.1.4) Descriere succinta: Obiectul achiziției îl constituie prestarea de servicii de pază, un post de paza permanent, la sediul DSP Dolj, Str. Tabaci, nr. 1., în baza unui acord-cadru cu durata de 24 luni, cu încheierea contractelor subsecvente condiționată de existența fondurilor bugetare care pot fi disponibilizate cu această destinație. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor 4 .Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 3 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor .Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SICAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub) II.1.6) Informatii privind loturile: Contractul este impartit in loturi: Nu II.1.7) Valoarea totala a achizitiei (fara TVA) Oferta cea mai scazuta: 0 / Cea mai ridicata of

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare